Predmet: Uvod u digitalnu forenziku (19 - SEM022)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.10.2018..

(1) upoznavanje sa osnovnim konceptima visokotehnološkog kriminala, digitalne forenzike i e-otkrića (2) sticanje znanja i veština potrebnih za identifikaciju, prikupljanje, čuvanje, analizu i prezentaciju digitalnih dokaza korišćenjem standardizovanih metoda i softversking alata i (3) upoznavanje sa etičkim načelima i propisima relevantnim za digitalnu forenziku i e-otkriće.
Nakon uspešno završenog kursa student (1) razume osnovne koncepte visokotehnološkog kriminala, digitalne forenzike i e-otkrića, (2) u stanju je da kao stručnjak iz oblasti informacionih tehnologija učestvuje u otkrivanju, krivičnom gonjenju i suđenju za krivična dela visokotehnološkog kriminala, (3) u stanju je da koristi standardne metode i softverske alate za forenziku podataka, računarskih komunikacija, softvera, mobilnih uređaja i multimedijalnih zapisa i e-otkriće i (6) razume etičke aspekte digitalne forenzike i e-otkrića.
(1) pregled visokotehnološkog kriminala, digitalne forenzike i e-otkrića, (2) pravni aspekti digitalne forenzike i e-otkrića, (3) forenzika podataka (hardverski interfejsi, disk images, memory dumps, i kriptoanaliza), (4) forenzika računarskih komunikacija (TCP/IP, HTTP, SMTP/POP3/IMAP, VoIP, bežične računarske mreže), (5) forenzika softvera (sistemski softver, aplikativni softver, SUBP), (6) forenzika mobilnih uređaja (hardver mobilnih uređaja, sistemski softver mobilnih uređaja, mobilne aplikacije, SIM kartice i mobilne komunikacije), (7) forenzika multimedijalnih zapisa (fotografije, zvučni zapisi i video zapisi), (8) e-otkriće, (9) etički aspekti digitalne forenzike i e-otkrića i (10) primeri iz sudske prakse.
Oblici izvođenja nastave su predavanja, drugi oblici nastave i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva uz stimulisanje aktivnog učestvovanja studenata. Praktični deo gradiva studenti savlađuju kroz druge oblike nastave rešavajući obavezne zadatke uz pomoć izvođača nastave. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašnjenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Дражен ДрагичевићКомпјутерски криминалитет и информацијски сустави1999Информатор, ЗагребHrvatski
André ÅrnesDigital Forensics2018John Wiley & Sons LtdEngleski
Quick, D., Martini, B., Choo, K.K.R.Cloud Storage Forensics2014ElsevierEngleski
Shiva V.N. ParasramDigital Forensics with Kali Linux2017Packt PublishingEngleski
Gerard JohansenDigital Forensics and Incident Response2017Packt PublishingEngleski
Sammons, J.(ed.)Digital Forensics2016ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gostojić dr Stevan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marković dr Marko
Docent

Računarske vežbe